MADRONA - predaj priemyselné a fasádne farby

O nás

Firma MADRONA bola založená v roku 2007. Svoju aktivitu firma MADRONA naplno rozbehla začiatkom roka 2008 predajom priemyselných farieb. Pracovné skúsenosti pracovníkov firmy MADRONA sú bohaté a vychádzajú z praktických a dlhoročných skúsenosti z aplikačných skúšok a vyhodnocovania náterových systémov.

Predaj, miešanie fasádnych, priemyseľných farieb


Priemyseľné a fasádne farby

Firma sa orientuje na predaj farieb konečným zákazníkom, aplikačným firmám a kovospracujúcim výrobcom. Naša činnosť nespočíva len v predaji farieb, ale aj v riešení požiadaviek a problémov zákazníka. Vďaka naším skúsenostiam a možnostiam sa zdokonaľovať sme schopní úzko spolupracovať s projektantmi a technológmi pri navrhovaní rôznych náterových systémov.